Quality Management / Quality Management >
AKTUALNOŚCI

26.11.2015

PGE Dystrybucja S.A., w wyniku postępowania przetargowego zawarła umowę z konsorcjum firm ADD Polska, ADD Production oraz ADD Bulgaria do realizacji zamówienia na wdrożenie pilotażowe systemu inteligentnego opomiarowania (AMI) w oddziałach Białystok i Łódź - obejmującego dostawę ponad 50 tysięcy inteligentnych liczników energii elektrycznej. Dzięki realizacji tego wdrożenia AMI, PGE zredukuje koszty operacyjne oraz zwiększy jakość dostaw energii.

more

10.01.2014

Partner ADD Polska - T-matic Systems S.A., należący do giełdowej GRUPY ARCUS i jeden z największych na polskim rynku dostawców inteligentnych rozwiązań IT, został przyjęty do międzynarodowego zrzeszenia promującego otwarty standard komunikacji w inteligentnych sieciach energetycznych, PRIME Alliance (PRIME = PoweRline Intelligent Metering Evolution), do którego należą czołowe, światowe firmy współtworzące inteligentne systemy pomiarowe.

more

04.02.2013

Partnerzy ADD Polska - konsorcjum Arcus i T -matic Systems (spółki zależnej Arcusa) zainstaluje 310 tys. inteligentnych liczników w technologii PRIME w ramach kolejnego etapu realizacji projektu inteligentnego opomiarowania w spółce. To największe tego typu wdrożenie w Polsce i jedno z największych w Europie.

more

Quality Management

ISO 9001:2008

ADD GRUP jest firmą dostarczającą produkty wysokiej jakości, promująca rozwój oraz satysfakcję klienta. Zapewnienie wysokiej jakości, zdrowia, bezpieczeństwa, integralności oraz trwałości działania przy jednoczesnym zapobieganiu zanieczyszczeniu środowiska stanowią podstawowe zasady naszej firmy, zabezpieczone przez QMS, który został opracowany, udokumentowany oraz wdrożony przez ADD GRUP zgodnie z wymogami międzynarodowych standardów ISO 9001:2008 jako sposób realizowania zasad swojej polityki w dziedzinie jakości oraz zagwarantowania, że produkty przedsiębiorstwa odpowiadają potrzebom klienta.
Głównym celem ADD GRUP w zakresie jakości jest uzyskanie stabilnej międzynarodowej renomy jako niezawodnego dostawcy najnowocześniejszych produktów, które odpowiadają ich najlepszym na świecie ekwiwalentom oraz są najwyższej jakości. Cel ten jest realizowany w oparciu o następujące podstawowe zasady:

Klient
1. Poziom jakości produktów jest określany przez klienta;
2. Nasi specjaliści są w stałym kontakcie z klientami zwracając szczególną uwagę na otrzymywane zapytania oraz propozycje.

Jakość

1. Staramy się zapobiegać powstaniu usterek przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego zapewniając w ten sposób wysoki poziom niezawodności ukończonych produktów;
2. Każdy pracownik przedsiębiorstwa jest zaangażowany w swoją pracę związaną z procesem zapewnienia jakości;
3. Udoskonalanie działalności produkcyjnej pod względem jakości z powodu podnoszenia standardu sprzętu;
4. Każdy rodzaj działalności powinien znajdować się pod stałą kontrolą oraz podlegać udoskonalaniu w takim zakresie w jakim będzie to możliwe;

Personel

1. Tworzenie środowiska pracy w firmie w oparciu o wzajemne zaufanie, uczciwość, porozumienie oraz wspólne rozwiązywanie problemów;
2. Pomysły oraz sugestie motywacyjne, mające na celu stałą poprawę wszystkich dziedzin działalności przedsiębiorstwa;
3. Stała poprawa warunków pracy personelu.

Zarząd „ADD-Production” przyjmuje odpowiedzialność za tworzenie odpowiednich warunków w firmie, które prowadzą do ciągłego udoskonalania Systemu Zarządzania Jakością.
Audyt zewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (maj 2006):

Audytor zewnętrzny: "TUV Qualitat" s.r.l. Company ( Republika Mołdawii ).TUV CERT (Niemcy) jest jednostką, która wykonała audit oraz wystawiła certyfikat.